event image

Eksamenslesing + Sushi med VSAiT og VBUF

Last edited: 10.05.2024, 11:13

Ta med deg bøker, skrivesaker og PC, og les til eksamen med oss! Vi har booket rommet fra 08:00-16:00 men maten kommer ikke før 15:00 (bare de som har meldt seg på arrangementet får mat). Du trenger ikke å være her hele tiden, kom som du vil ❤️

 

#####OPPDATERING#####

Ettersom arrangementet er svært populær vil fristen for å bli medlem av VSAiT OG VBUF være innen 8.mai kl:23.59.

Påmeldte UTEN (VSAiT og VBUF) medlemskap vil bli fjernet ETTER fristen og plassen gis videre til de i ventelisten.

Takk for forståelsen! Ikke nøl med å kontakte oss på sosiale medier hvis du har spørsmål ❤️

 

VIKTIG INFO! 

For å være med på dette arrangementet må man både være VSAiT og VBUF medlem.  

Påmelding til VSAiT medlemskap: 

  1. Lage bruker på medlemsnettsiden: https://medlem.vsait.org/ 
  2. På nettsiden finner du følgende instruksjoner: Vippse til #830746 
  3. Velg alternativ: 50kr («Medlemskap Vår 2024») 

Påmelding til VBUF medlemskap: 

  1. Fyll ut følgende skjema. 
  2. Betal medlemskontigent, instruksjoner ligger inne i skjemaet over. 

Medlemsskap i både VSAiT og VBUF blir sjekket ved oppmøte. 

 

VSAiT reserverer retten til å legge ut bilde av deg/dere med mindre annen beskjed er gitt (Send oss en melding!). 

 

🗓️ Dato: 10. Mai 

🕒 Tid: 08:00-16:00

📍 Lokasjon: Rom 316, Hovedbygningen  

 

===== ENGLISH ===== 

Bring your books, stationery and PC, and study for the exam with us! We booked the room from 8 am to 4 pm, but the food does not arrive until 3 pm (only those signed up for the event get food). You don't have to be here all the time, come as you like ❤️

 

#####UPDATE#####

Since this event is highly popular, the deadline to become a member of VSAiT AND VBUF will be on May 8th at 11:59 PM.

Registrants WITHOUT (VSAiT and VBUF) membership will be removed AFTER the deadline, and the spot will be given to those on the waiting list.

Thank you for your understanding! Feel free to contact us on social media if you have questions ❤️

 

IMPORTANT INFO! 

To take part in this event, you must be both a VSAiT and VBUF member. 

Registration for VSAiT membership: 

  1. Register an account on our member website: https://medlem.vsait.org/ 
  2. On the website, you will find the following instructions: Pay on the Vipps app to #83074 
  3. Choose option: 50 NOK («Medlemskap Vår 2024») 

Registration for VBUF membership: 

  1. Fill in the following form. 
  2. Pay the membership fee, instructions are to be found in the form. 

 Membership in VSAiT and VBUF will be checked upon attendance. 

 

VSAiT reserves the right to post pictures of you unless otherwise instructed (Send us a message!). 

 

🗓️ Date: 10th of May 

🕒 Time: 8 am to 4 pm

📍 Location: Room 316, Hovedbygningen  

Starttid

10.05.2024, 08:00

Sluttid

10.05.2024, 16:00

Påmeldingsfrist

08.05.2024, 08:00

Avmeldingsfrist

08.05.2024, 08:00

Sted

Rom 316, Hovedbygningen

Åpent for

medlem

INFO

Til høyre kan man se antallet påmeldte. Hensikten bak dette er hovedsakelig for å estimere hvor mye mat som skal kjøpes inn. Det står også en maksgrense, som gjelder hovedsakelig for mindre arrangementer der vi ikke kan være alt for mange mennesker samlet (f. eks buldring, mini-golf og bowling). Fortvil ikke dersom maksgrensen på et arrangement nås, da du vil få muligheten til å melde deg på ventelista for arrangementet – gitt at du er nummer 1 i køen, vil du få plassen dersom noen melder seg av.

I boksen øverst til høyre, står det en oversikt over start- og sluttid for arrangementet. Merk at det også står påmeldings- og avmeldingsfrist som er viktige å forholde seg til. Avmelding er spesielt viktig, dersom det er en venteliste på arrangementet, slik at nestemann får plass.

PS! Husk å skriv ned mulige matvarer som kan forårsake allergiske reaksjoner på profilen din, slik at vi kan tilpasse mattilbudet på våre arrangementer etter deres matbehov ♥.

Antall påmeldte

30 / 30

Venteliste

4

Arrangementet er ikke åpent for påmelding!