event image

Buldring + Lager11 med VSAiT og VBUF

Last edited: 17.03.2023, 15:26

Hei,
I samarbeid med VBUF, inviterer vi til buldring etterfulgt av mat på Lager11!

Viktig informasjon:

  1. Hvor: Grip klatring på SLUPPEN (https://goo.gl/maps/3EbJuu77FE8vA7Px9
  2. Når: Lørdag 25. mars, oppmøte kl. 14:00.
  3. Påmeldingsfrist: Torsdag 23. mars kl. 23:59.
NB! Arrangementet er GRATIS for medlemmer av både VSAiT og VBUF (se instruksjoner under).
 
Påmelding til VSAiT medlemskap:
1. Lage bruker på medlemsnettsiden: https://medlem.vsait.org/
2. På nettsiden finner du følgende instruksjoner: Vippse kr 50 til #535975 ("Medlemskap skoleåret 22/23").
 
Påmelding til VBUF medlemskap:
1. Fyll ut følgende skjema: https://forms.gle/gmmgKjLv1WACuDYo8
2. Betal medlemskontigent, instruksjoner ligger inne i skjemaet over.
 
Medlemsskap i både VSAiT og VBUF blir sjekket ved oppmøte.
 
Minner om at arrangementet er alkohol- og rusfritt.
 
Send oss en melding om det er noe du lurer på!
 
===== ENGLISH =====
 
Hi,
In collaboration with VBUF, we invite you to bouldering followed by food at Lager11!

Important information:

  1. Where: Grip klatring på SLUPPEN (https://goo.gl/maps/3EbJuu77FE8vA7Px9)
  2. When: Saturday 25th of March at 14:00.
  3. Registration deadline: Thursday 23rd of March at 23:59.
NB! The event is FREE for members of both VSAiT and VBUF (see instructions below).
 
Registration for VSAiT membership:
1. Register an account on our member website: https://medlem.vsait.org/
2. On the website, you will find the following instructions: Pay 50 NOK to #535975 ("Medlemskap skoleåret 22/23") on the Vipps app. 

Registration for VBUF membership:
1. Fill in the following form: https://forms.gle/gmmgKjLv1WACuDYo8
2. Pay the membership fee, instructions are to be found in the form.
 
Membership in VSAiT and VBUF will be checked upon attendance.
 
Reminder that the event is alcohol- and drug-free.

Send us a message if there are any questions!

Starttid

25.03.2023, 14:00

Sluttid

25.03.2023, 23:59

Påmeldingsfrist

23.03.2023, 23:59

Avmeldingsfrist

23.03.2023, 23:59

Sted

Grip Klatring Sluppen

Åpent for

medlem

INFO

Til høyre kan man se antallet påmeldte. Hensikten bak dette er hovedsakelig for å estimere hvor mye mat som skal kjøpes inn. Det står også en maksgrense, som gjelder hovedsakelig for mindre arrangementer der vi ikke kan være alt for mange mennesker samlet (f. eks buldring, mini-golf og bowling). Fortvil ikke dersom maksgrensen på et arrangement nås, da du vil få muligheten til å melde deg på ventelista for arrangementet – gitt at du er nummer 1 i køen, vil du få plassen dersom noen melder seg av.

I boksen øverst til høyre, står det en oversikt over start- og sluttid for arrangementet. Merk at det også står påmeldings- og avmeldingsfrist som er viktige å forholde seg til. Avmelding er spesielt viktig, dersom det er en venteliste på arrangementet, slik at nestemann får plass.

PS! Husk å skriv ned mulige matvarer som kan forårsake allergiske reaksjoner på profilen din, slik at vi kan tilpasse mattilbudet på våre arrangementer etter deres matbehov ♥.

Antall påmeldte

30 / 31

Venteliste

0

Arrangementet er ikke åpent for påmelding!