event image

Kino med VSAiT og VBUF

Last edited: 28.10.2021, 13:03

Da ble det bestemt at vi skal se Shang Chi: The Legend of Ten Rings OG James Bond!

Shang Chi: The Legend of Ten Rings
Tid:
17:10
Hvor:
Nova Kino

Filmen starter 17:40, men møt opp til oppsatt tid slik at vi kan dele ut billetter og snacks til deltakerne.

James Bond: No Time To Die
Tid:
17:15
Hvor:
Nova Kino

Filmen starter 17:45, men møt opp til oppsatt tid slik at vi kan dele ut billetter og snacks til deltakerne.

Disclaimer:
* Arrangementet er et samarbeid mellom VBUF og VSAIT.
* VBUF dekker billett og VSAiT dekker snacks (1 brus og popcorn).

For å delta, husk å registere dere som medlem hos både VBUF og VSAIT. Som medlem hos VBUF, så er det kun engangsbetaling av 50,- for et kalenderår. Det betyr, dersom det dukker opp enda et arrangement i samarbeid med VBUF- så er det "gratis" neste gang 😉.
 
Påmelding til VBUF medlemskap:
1. Registrer VBUF: https://forms.gle/fYgFiLnPpVQpUUoJ7
2. Betale medlemskap på kr 50 før arrangementet som varer ut dette kalenderåret (01.01.2021 - 31.12.2021)
 
Følgende betalingsmetoder til VBUF:
1. Vipps: 47640190
2. Kontantbetaling til Dot Pham
3. Betale via nettbank til kontonr: 0539.57.59541
Husk å skriv ved navnet ditt når du betaler for medlemsskap hos VBUF!

===== ENGLISH =====

It has been decided by the poeple that we will watch Shang Chi: The Legend of Ten Rings AND James Bond!

Shang Chi: The Legend of Ten Rings
Time:
17:10 (7.10pm)
Where:
Nova Kino

The movie begins 17:40, but meet up to the time set so we can give you tickets and snacks.

James Bond: No Time To Die
Time:
17:15 (7.15pm)
Where:
Nova Kino

The movie begins 17:45, but meet up to the time set so we can give you tickets and snacks.

Disclaimer:
* The event is a collaboration between VBUF and VSAIT.
* VBUF covers expenses for ticketing and VSAIT covers expenses for snacks (1 soda and popcorn).
 
To participate, one have to register as a member on both VBUF and VSAIT. You only need a one-time payment of 50 NOK to be a member at VBUF for this calendar year. That means that if there's more events arranged in collaboration with VBUF - then it'll be "free".

Registration for VBUF membership:
1. Register VBUF: https://forms.gle/fYgFiLnPpVQpUUoJ7
2. Pay membership of 50 NOK that will last the rest of this calendar year (01.01.2021 - 31.12.2021)
 
The following payment methods for VBUF:
1. Vipps: 47640190
2. Cash payment to Dot Pham
3. Pay via online bank to account number: 0539.57.59541
Remember to write down your name on the VBUF registration payment!
 

Starttid

28.10.2021, 17:10

Sluttid

28.10.2021, 20:00

Påmeldingsfrist

28.10.2021, 16:00

Avmeldingsfrist

28.10.2021, 16:00

Sted

Trondheim Kino Nova

Åpent for

medlem

INFO

Til høyre kan man se antallet påmeldte. Hensikten bak dette er hovedsakelig for å estimere hvor mye mat som skal kjøpes inn. Det står også en maksgrense, som gjelder hovedsakelig for mindre arrangementer der vi ikke kan være alt for mange mennesker samlet (f. eks buldring, mini-golf og bowling). Fortvil ikke dersom maksgrensen på et arrangement nås, da du vil få muligheten til å melde deg på ventelista for arrangementet – gitt at du er nummer 1 i køen, vil du få plassen dersom noen melder seg av.

I boksen øverst til høyre, står det en oversikt over start- og sluttid for arrangementet. Merk at det også står påmeldings- og avmeldingsfrist som er viktige å forholde seg til. Avmelding er spesielt viktig, dersom det er en venteliste på arrangementet, slik at nestemann får plass.

PS! Husk å skriv ned mulige matvarer som kan forårsake allergiske reaksjoner på profilen din, slik at vi kan tilpasse mattilbudet på våre arrangementer etter deres matbehov ♥.

Antall påmeldte

18 / 30

Venteliste

0

Arrangementet er ikke åpent for påmelding!